ສ້າງຂະບວນການເພື່ອຕອນຮັບວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ່ 8 ມີນາ 2017

                      ວັນທີ່ 28 ກຸມພາ 2017  ພະນັກງານຄູອາຈານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ສ້າງຂະບວນການ ກໍ່ຄືການແຂງຂັນກິລາປະເພດບານເຕະ ຂອງໜ່ວຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ລະຫວ່າງ: ພະນັກງານຄູອາຈານ ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ວິທະຍາໄລ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ບ້ານປາກເຊືອງ, ສະຫະພັນແມ່ຍິງ ບ້ານຜູເລັກຈະເລີນ ແລະ  ພະນັກງານສະຫະພັນແມ່ຍິງ ໂຮງຮຽນ ປກສ ຊັ້ນກາງ ເລກ 1. ຈຸດປະສົງ: ແມ່ນເພື່ອຕອນຮັບ ວັນແມ່ຍິງສາກົນ ວັນທີ່ 8 ມີນາ 2017 ທີ່ຈະມາຮອດມາເຖິ່ງນີ້, ເພື່ອເປັນການສ້າງຄວາມສາມັກຄີ ໃຫ້ແໜນແຟນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ການແຂ່ງຂັນໃນຄັ້ງນີ້ ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມເບີກບານມ່ວນຊື່ນ.