ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເປັນສະມາຊິກໃດໜຶ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ຕອນທີ່ກໍາລັງສຶກສາຮໍ່າຮຽນຢູ່ ວກປໜ. ຜູ້ທີ່່ເປັນສະມະຊິກຈະມີໂອກາດແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ທາງສັງຄົມ ເພື່ອພັດທະນາຄວາມອາດສາມາດຂອງຕົນເອງ. ນອກນີ້ ຍັງເປັນໂອກາດອັນດີໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໃນການພັດທະນາຄວາມໝັ້ນໃຈຕົວເອງ, ທັກສະການພົວພັນສື່ສານ ແລະ ທັກສະທາງສັງຄົມຕື່ມອີກ. ສິ່ງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດແມ່ນ ທຸກກຸ່ມ ແມ່ນຈັດກິດຈະກໍາເພື່ອຫາລາຍໄດ້ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ.
ສໍາລັບກຸ່ມຈັດລາຍການໂທລະໂຄ່ງວິທະຍາໄລ ແມ່ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຈັດລາຍການໂທລະໂຄ່ງ ແລະ ຮຽນຮູ້ຫຼັກການແລະ ວິທີການຂຽນຂ່າວຕ່າງໆ.

ກຸ່ມຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (3 ສ)

ກຸ່ມຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ( 3 ສ) ມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການລົນນະລົງ ປູກຈິດສໍານຶກກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ໄດ້ຈັດການບໍລິຫານຈັດການຂີ້ເຫຍື້ອ ແລະ ການລີຊ່າຍເຄິນ ຂີ້ເຫຍື້ອຢູ່ໃນວິທະຍາເຂດຂອງວິທະຍາໄລ. ນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ເປັນສະມາຊິກກຸ່ມນີ້ ຍັງສາມາດຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາເພື່ອສ້າງລາຍຮັບ ເຊັ່ນ: ການເຮັດຝຸ່ນບົ່ມ ແລະ ນໍ້າໝັກຊີວະພາບ ຫຼື ອາດຈະລ້ຽງກົບ ແລະ ປາ.
ສົນໃຈເຂົ້າເປັນສະມະຊິກກຸ່ມຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ກະລຸນາຕິດຕໍ່: ອາຈານ ສົມພົງ ຄຳມາລາວົງ, ເບີໂທລະສັບ: 020 5964 6522

aa_groupphoto_2

ກຸ່ມສ້າງລາຍຮັບຂອງແມ່ຍິງ

ກຸ່ມສ້າງລາຍຮັບຂອງແມ່ຍິງມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນຫຼາຍດ້ານເພື່ອ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງ ໃຫ້ແກ່ເອື້ອຍນ້ອງແມ່ຍິງຂອງວິທະຍາໄລ. ສະມະຊິກຂອງກຸ່ມສາມາດເຂົ້າຮ່ວມເຮັດກິດຈະກໍາສ້າງລາຍຮັບດ້ວຍການຜະລິດ ແລະ ຂາຍຜະລິດຕະພັນເຈ້ຍປໍສາ ແລະ ກິດຈະກໍາແປຮູບຜະລິດຕະພັນ.
ສົນໃຈເຂົ້າເປັນສະມະຊິກກຸ່ມນີ້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ : ອຈ ຈັນທະພອນ ພົງດາລາ, ເບິໂທລະສັບ 020 2295 8431

aa_groupphoto1

ກຸ່ມຈັດລາຍການໂທລະໂຄ່ງວິທະຍາໄລ

ກຸ່ມຈັດລາຍການໂທລະໂຄ່ງວິທະຍາໄລ ຮັບຜິດຊອບ ແລະ ຈັດການການອ່ານຂ່າວປະຈຳວັນຜ່ານລະບົບໂທລະໂຄ່ງ ເຊີ່ງກະຈາຍສຽງພາຍໃນວິທະຍາເຂດຂອງວິທະຍາໄລ. ກຸ່ມຈັດລາຍການນີ້ ແມ່ນເຮັດວຽກ ແລະ ຮັບການຊີ້ນຳຈາກ ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ຂອງວິທະຍາໄລ.
ໄດ້ນໍາໃຊ້ສາມພາສາຄື: ກຶມມຸ, ມົ້ງ ແລະ ພາສາລາວໃນການອ່ານຂ່າວອອກລາຍການໂທລະໂຄ່ງ.
ສົນໃຈເຂົ້າເປັນສະມະຊິກກຸ່ມນີ້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່: ອາຈານ ມະນີຈັນ ສີບົວຄໍາ, ເບິໂທລະສັບ: 020 5608 1195 ຫຼື ອາຈານ ຄຳເຜີຍ ດວງມາລີ, ເບີໂທສະສັບ 020 2200 4244 ແລະ ອ.ຈ ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ, ເບີໂທ 020 5467 5198

ແບບຟອມສະໝັກເຂົ້າເປັນສະມາຊິກໂທລະໂຄ່ງ

dscf7099