ຜະລິດຕະພັນ ຈາກຟາມອິນຊີຂອງວິທະຍາໄລ

dscf69581656120

ຟາມອິນຊີມີບົດບາດສໍາຄັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການຮຽນ ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃນວິທະຍາໄລ. ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາໄດ້ຮັບປະສົບການຕົວຈິງກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນສໍາຄັນຕ່າງໆກ່ຽວກັບ ຕ່ອງໂສ້ມູນຄ່າກະສິກໍາ, ແຜນການຜະລິດ, ການຕະຫຼາດ ແລະ ການຂາຍຜົນຜະລິດ.

ຄູອາຈານ ແລະນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ກ່ຽວກັບຟາມອິນຊີຍັງມີໂອກາດໄດ້ໄປແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ວິຊາການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງຈັດການ ຟາມອິນຊີ ຈາກຊ່ຽວຊານຈາກຫຼາຍພາກສ່ວນ ຜູ້ມີຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບຟາມອິນຊີ ເຊັ່ນ ພະແນກມາດຕະຖານ ທີ່ຂຶ້ນກັບ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະປ່າໄມ້, ສະມາຄົມກະສິກຳອິນຊີຫຼວງພະບາງ.
ຜັກປອດສານຜິດທີ່ປູກ (ອີງຕາມລະດູການ) ປະກອບມີ:

• ສະລັດຂຽວ ແລະ ສະລັດແດງ
• ຜັກສະລັດລ໋ອກເກດ
• ຜັກກະເພົາອີ່ຕ່າລີ່
• ໜາກເລັ່ນ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ ແລະ ຕ້ອງການສັ່ງຊື້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່ :
Mr Nouwang  020 22967346

12784348_10153307919882791_2035914290_n

ການແປຮູບອາຫານ ແລະການສ້າງລາຍຮັບຂອງນັກສຶກສາ

ວິທະຍາເຂດຂອງວິທະຍາໄລເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍຟາມຂະໜາດນ້ອຍເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ນັກສຶກສາມີຄວາມຊໍານິຊໍານານດ້ານ ການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກໍາ. ນອກນີ້ ຫົວໜ່ວຍຟາມ ຍັງເປັນບ່ອນສ້າງໂອກາດສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາເພື່ອສ້າງລາຍຮັບຕື່ມອີກ.

dscf2854
ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ໂຄສະນາ ສົ່ງເສີມເພື່ອຂາຍຜະລິດຕະພັນຈາກ ກຸ່ມນັກສຶກສາແປຮູບອາຫານ. ລາຍໄດ້ຈາກການຂາຍແມ່ນໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໂດຍກົງ ເພື່ອເປັນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາລົງຊີວິດໃນຊ່ວງທີ່ກໍາລັງສຶກສາຮໍ່າຮຽນ.
ຜະລິດຕະພັນທີ່ມີ:

• ຖົ່ວດິນທອດສະໝູນໄພ
• ຈືນກ້ວຍ
• ແຈ່ວບອງຫຼວງພະບາງ
• ແລະ ຜະລິດຕະພັນອື່ນໆອີກ

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີ່ມ ແລະ ຕ້ອງການສັ່ງຊື້ ກະລຸນາຕິດຕໍ່:
ອ.ຈ ບົວຟອງ,  ເບີໂທລະສັບ:  020 55546162

ສາມາດດາວໂຫຼດເອົາ ແຜ່ນພັບໂຄສະນາຂອງກຸ່ມແປຮູບອາຫານໄດ້ທີ່ນີ້: ແຜ່ນພັບກຸ່ມແປຮູບອາຫານ(ENG)