ໂຄງການ SURAFCO ເລີ່ມສະໜັບສະໜູນ ວິທະຍາໄລຕັ້ງແຕ່ປີ 2009 ເປັນຕົ້ນມາ  (ແຜ່ນພັບກ່ຽວກັບໂຄງການເຊີລາໂກ), ວິທະຍາໄລຈຶ່ງມີຄວາມສາມາດໃນການຂະຫຍາຍ ແລະ ປຸກສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝ ເຊັ່ນ: ຫໍພັກ, ຫ້ອງຮຽນ, ຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ຟາມຕ່າງໆ ເພື່ອຮັບໃຊ້ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ. ພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂອງວິທະຍາໄລເຮັດໃຫ້ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ, ສົນອົກສົນໃຈ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການຮຽນ-ການສອນພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. ນອກນັ້ນ ທາງວິທະຍາໄລຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບ ຄວາມສ່ຽງ ແລະ ເລື່ອງບົດບາດຍິງ-ຊາຍ ເພື່ອສ້າງສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ມັນແທດເໝາະກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງນັກສຶກສາທີ່ເປັນເພດຍິງ.

ວິທະຍາໄລຍັງມີສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາໄດ້ເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ທັນສະໄໝ. ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກທີ່ກ່າວມາທັງໝົດນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ວິທະຍາໄລມີສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກແບບເປັນເລີດ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດ ການສາທິດ ດ້ວຍຫຼາຍຮູບການໂດຍໃຊ້ຫົວໜ່ວຍຟາມຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາໄລ.

ຫໍພັກ ແລະ ເຮືອນຄົວສໍາລັບນັກສຶກສາ

ວິທະຍາໄລສະໜອງຫໍພັກ ຍິງ ແລະ ຊາຍ ພ້ອມທັງມີເຮືອນຄົວ ສໍາລັບນັກສຶກສາຜູ້ທີ່ນອນຫໍພັກ. ສໍາລັບນັກສຶກສາປີທີ 1 ແມ່ນຈັດໃຫ້ນອນຫໍພັກຫຼັງໃໝ່ ທີ່ມີຫ້ອງນອນ ຫ້ອງລະ 4 ຕຽງ. ສໍາລັບທີ່ພັກອື່ນໆຢູ່ເຂດວິທະຍາໄລ ຍັງມີຫໍພັກລວມ ແລະ ເຮືອນຟາມ ຫຼື ຈະພັກເຊົາຢູ່ຫ້ອງແຖວຕາມບ້ານທີ່ຢູ່ໃກ້ໆກັບວິທະຍາໄລ.

ຫ້ອງຮຽນ

ວິທະຍາໄລມີຫ້ອງຮຽນທີ່ສະດວກສະບາຍ ມີເຄື່ອງເຟີນິເຈີ່ ແລະ ອຸປະກອນການສອນທີ່ທັນສະໄໝເຊັ່ນ: ຄອມພິວເຕີ, ເຄື່ອງສາຍແອວຊີດີ ແລະ ກະດານຂ່າວ.
ມີ 2 ອາຄານຮຽນທີ່ທັນສະໄໝ ປະກອບດ້ວຍ 13 ຫ້ອງຮຽນ ແລະ 2 ຫ້ອງຄອມພິວເຕີ.

vlcsnap-2018-10-30-10h54m11s307

ຫ້ອງທົດລອງ

ວິທະຍາໄລ ໄດ້ພັດທະນາຫ້ອງທົດລອງ ແລະ ອຸປະກອນເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນພາກປະຕິບັດຕົວຈິງສໍາລັບຄະນະວິຊາ ປູກຝັງ (ວິທະຍາສາດດິນ, ການຈໍາແນກພະຍາດພືດ ແລະ ສັດຕູພືດ), ແລະ ຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ (ການວິໄຈອາຫານ, ການແປຮູບຊີ້ນ).

ນັກສຶກສາຝຶກງານກຳລັງສ່ອງເບິ່ງພະຍາດໃບໄມ້ໃນຕັບຂອງໝູ (2-4-2015)

ຫໍອາຫານ

ນັກສຶກສາສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງຮັບໃຊ້ໃນເຮືອນຄົວເພື່ອແຕ່ງກິນເອງ, ພ້ອມນີ້ ຍັງມີໂຮງອາຫານທີ່ມີທິວທັດໜ້າສົນໃຈ ແລະ ມີອາຫານລາຄາບໍ່ແພງ ສໍາລັບນັກສຶກສາ ແລະ ຄູອາຈານ.

ບ່ອນຫຼິ້ນກິລາ ແລະ ພັກຜ່ອນ

ສະຖານທີ່ຫຼິ້ນກິລາ ແລະ ພັກຜ່ອນ ກໍ່ເປັນປັດໃຈສໍາຄັນໃຫ້ແກ່ຊີວິດຕອນເປັນນັກສຶກສາ. ທາງວິທະຍາໄລໄດ້ຈັດສັນສະຖານທີ່ເພື່ອຫຼິ້ນກິລາເຊັ່ນ: ເດີ່ນເຕະບານ, ເດີ່ນບານສົ່ງ, ເດີ່ນບານບ້ວງ, ເດີ່ນກະຕໍ້ຫວາຍ ແລະ ເດີ່ນເປຕັ່ງ. ມີການຈັດງານແຂ່ງຂັນກິລາປະເພດຕ່າງໆເປັນປົກກະຕິ.

ຫ້ອງສະມຸດ