ຂ່າວ

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ການປູກເຫັນນາງລົມ

ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ ຫົວຂໍ້ການປູກເຫັນນາງລົມ ໄດ້ສຳເລັດຢ່າງເປັນທາງການ ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ມີທ່ານ ອຸໄທ ສຸກຂີ ຮອງອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍຕ່າງໜ້າໂຄງການ SURAFCO, ຕ່າງໆໜ້າຄະນະວິຊາ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນ ເຂົາຮ່ວມ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາເປັນເວລາ 5 ວັນ ຊາວບ້ານສາມາດກຳໄດ້ບົດຮຽນ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດຕົວຈີງໄດ້ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວທາງໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນໃນການຝຶກ

ຄະນະວິຊາປູກຝັງເກັບກ່ຽວເຂົ້ານາປີ

ກິດຈະກຳການປູກເຂົ້ານາປີຂອງຄະນະວິຊາປູກຝັງ ໄດ້ລົງມືເກັບກ່ຽວແລ້ວ ເຂົ້ານາທີ່ນຳມາປູກແມ່ນເຂົ້າແນວພັນ ລາບຸນ ເຊິງເອົາມາຈາກ ສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກຳ ເຂດພູດອຍ  ແນວພັນດັ່ງກ່າວໃຊ້ເວລາປູກ 3 ເດືອນ ແມ່ນໃຫ້ຜົນຜະລິດ

ຜົນຜະລິດຂອງຝຶກອົບໄລຍະສັ້ນມື້ທີ3

ຜ່ານຝຶກອົບຮົມມາເປັນມື້ທີ 3 ແລ້ວຊາວບ້ານສາມາດເຮັດການຜະລິດເຫັດໄດ້ ແລະ ເຫັນຜົນງານອອກມາຕົວຈີງ ຕ່າງຄົນກໍ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າເມື່ອສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ແມ່ນຈະໄປເຮັດເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຜະລິດເຫັດຂາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການອົບຮົມ ແຕ່ບາງຄອບຄົວກໍ່ຍັງໃຫ້ສຳມະຊິກໃນຄອບຄົວກະກຽມສະຖານທີ່ໄວ້ຖ້າແລ້ວ ຮຽນຈົບມື້ໃດຈະລົງມືເຮັດມື້ນັ້ນ ນີ້ກໍ່ອາດເປັນຕົວຢ່າງໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີສົນໃຈການຜະລິດເຫັດກໍ່ເປັນໄດ້

ແຕ່ທ່ານກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ມາຫາທິມງານພວກເຮົາ ຫາກວ່າມີຄວາມສົນໃຈ ຍາກໃຫ້ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ໃດ:
ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນມີດັ່ງນີ້:

  1. ການປູກເຫັດນາງລົມ-ນາງຟ້າ
  2. ການລ້ຽງໄກ່
  3. ການປູກຜັກປອດສານພິດ
  4. ການລ້ຽງກົບ
  5. ການປູກພຶດໃນສ່ວນໄມ້ສັກ ຫຼ ໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນສ່ວນໄມ້ສັກ
  6. ແລະ ການແປຮູບອາຫານ ຈາກຜົນຜະລິດກະສິກຳ

ການຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາຊຸດໃໝ່ສົກ2017-2018

ຕອນເຊົ້າ ວັນທີ26 ກັນຍາ 2017 ທີ ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຈັດການສອບເສັງຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາຊຸດ ໃນສົກປີ 2017-2018 ຈະມານີ້ ປະກອບດ້ວຍ 4 ຄະນະວິຊາຮຽນ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ, ປ່າໄມ້ ແລະ ທຸລະກິດກະສິກຳ ມີນັກສຶກສາມາຈາກສະຖານທີ່ຕ່າງໆ 8 ແຂວງພາກເໜືອ ຂອງປະເທດລາວ ເຂົາຮ່ວມການສອບເສັງ

ປະຕິບັດຕົວຈີງການປູກເຫັດນາງລົມ

ມື້ທີສອງແລ້ວສຳລັບການປູກເຫັນນາງລົມ ພາຍຫຼັງຮຽນພາກທິດສະດີ ແລ້ວແມ່ນໄດ້ມາລົງເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ ເຊັນວ່າການປະສົມຫົວເຊື້ອເຫັດ, ການຫາຍເບົ້າເຫັດ ຕະຫຼອດຮອການໜື້ງ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈີງໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ຄົ້ນເຄີຍສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ບັນດານັກສຳມະນາກອນຕ່າງກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເອົາໃສ່ຕັ້ງຄຳຖາມ ຖາມບ່ອນໃດບໍເຂົາໃຈ ແລະ ບັນຍາກາດກໍ່ເປັນກັນເອງ

ຫຼັດສູໄລຍະສັ້ນ ຂອງວິທະຍາໄລ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ຫຼືວ່າ ທ່ານໃດສົນໃຈແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ກັບທິມງານໄດ້:

NAFC developed short cause training for farmer and who is interested, we can provide for you.

 

ຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດນາງລົມ

 

ຕອນເຊົ້າ ວັນຈັນ ວັນທີ 25 ກັນຍາ ປີ2017 ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືຶອ ໄດ້ຈັດພິທີການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ເປັນເວລາ 5 ວັນ ຫົວຂໍ້ ການປູກເຫັດນາງລົມ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ 7 ບ້ານ ອ້ອນຂ້າງ ມີຈຳນວນ 20 ກວ່າຄົນ ເຊິງມາຈາກ ບ. ຫາດຊຳ, ສົບແຈກ, ມ ປາກແຊງ, ໂພນສະຫວ່າງ, ຖິ່ນ, ມ ປາກອູ, ປາກປາ, ພິກນ້ອຍ, ພິກໃຫຍ່, ມ ຫຼວງພະບາງ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈີງ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກວ່າ ໄປໃສ່ຕົວຈີງ ໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຶ່ນຕໍ່ໄປໄດ້

ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື

 

 

ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດເຕັກນິກວິຊາອາຊີບລະດັບ 1 (C1) ໄດ້ຂຶ້ນຕອນແລງຂອງມື້ນີ້

ເພື່ອເປັນການສະຫຼຸບຜົນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນກິດຈະກຳ ຂອງໂຄງການພັດທະນາອາຊິວະສຶກສາ (VELA) ໂດຍສະເພາະແມ່ນພິທີສະຫຼຸບຝຶກອົບຮົມວິຊາອາຊີບດ້ານການປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດໃຫ້ແກ່ຜູ້ດ້ອຍໂອກາດ ແລະ ຢູ່ເຂດຫາງໄກລອກຫຼີກ ເພື່ອເປັນການຢ້ງຢືນໃຫ້ພວກເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ນຳເອົາຄວາມຮູ້ຈາກການຝຶກອົບຮົມ ໄປປະກອບອາຊີບເພື່ອພັດທະນາຄອບຄົວ, ທ້ອງຖີ່ນ ແລະ ມີວຽກເຮັດງານທຳ ສາມາດສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຖ່າຍທອດໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຶ່ນໄດ້.
ເພື່ອຈັດຕັ້ງພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໃຫ້ມີຄວາມໝາຍ ແລະ ມີເນື້ອໃນໝັກແໜ້ນ ພ້ອມທັງຮັບປະກັນຜົນສຳເລັດຕາມຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້  ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ຕົກລົງ ແຕ່ງຕັ້ງຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົາຮ່ວມພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ຫຼັກສູດເຕັກນິກວິຊາອາຊີບລະດັບ1 (C1) ໃນວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017 ເວລາ 14:00ໂມງ ດັ່ງມີລາຍຊື່ຂ້າງລຸ່ມນີ້້:

1. ອາຈານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ເປັນປະທານ 2. ປອ ອຸໄທ ສຸກຂີ ຮອງອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ຜູ້ປະສານງານໂຄງການປະຈຳວິທະຍາໄລ ເປັນ ຄະນະ 3. ອາຈານ ອຳໄພວັນ ສຸກສັນຕິ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ຜູ້ຊ່ວຍປະສານງານໂຄງການປະຈຳວິທະຍາໄລ ເປັນຄະນະ 4. ອາຈານ ທອງເພັດ ຈິດຕະບຸຜາ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ປູກຝັງ ເປັນຄະນະ 5. ອາຈານ ບຸນຈັນ ເລັ່ງສະຫວັດ ຫົວໜ້າຫ້ອງການບໍລິຫານ ແລະ ຈັດຕັ້ງ 6. ອາຈານ ໜໍ່ຄຳ ວິລະວົງສາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາວິຊາການ 7. ອາຈານ ພູທອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ປູກຝັງ 8. ອາຈານ ສົມຄິດຈະເລີນຜົນ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ທຸລະກິດກະສິກຳ 9. ອາຈານ ບຸນກ້ຽງ ສຸລິຍະສັກ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ປ່າໄມ້ 10. ອຈ. ຈິດຕະວົງສາເຮືອງທະວີໄຊ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບຖານຂໍ້ມູນນັກສຶກສາ ຝຶກອົບຮົມ C1 11. ອຈ ບຸນເລື່ອມ ອຸ່ນທະພັນ ຮັບຜິດຊອບການເງິນໂຄງການ 12. ອາຈານ ທີ່ສອນຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວໝົດທຸກຄົນ ແລະ 13 ນັກຝຶກອົບຮົມ 18 ຄົນ ໃຫ້ມີໜ້າເຂົາຮ່ວມ ແລະ ປະຕິບັັັັດໜ້າໃຫ້ສຳເລັດຜົນດ້ວຍດີ.

ແຈ້ງຂ່າວມໍລະນະກຳ

sisouk

ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນພະຫັດ, ວັນທີ 14 ກັນຍາ 2017 ອາຈານ ສີສຸກ ວິລະບຸດ ຊຶງເປັນອາດິດພະນັັກງານສັງກັດຢູ່ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ເສຍ ຊີວິດແລ້ວ ດ້ວຍ ພະຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ສ່ວນວັນຊາປະນະກິດສົບ ຈະໄດ້ຈັດຂຶ້ນວັນເສົາ ວັນທີ 16 ກັນຍາ 2017ທີ່ບ້ານຊຽງແມນ, ເມືອງຈອມເພັດ ແລະ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສະນັ້ນຈິງໄດ້ປະກາດມາທົ່ວຍາດພີນ້ອງໃຫ້ຮັບຊາບ

ຕະຫລາດນັດແຮງງານຄັ້ງທີ IV ທີ ວກປໜ

ວັນທີ 25 ສິງຫາ 2017 ນີ້ ທີ່ ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຈັດງານຕະຫລາດນັດແຮງງານຂຶນ ໂດຍເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ, ບັນດາພະແນກທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ບໍລິສັດ, ຜູ້ປະກອບການແຮງງານ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ.

ການຈັດງານໃນຄັ້ງນີ້ແມ່ນເປັນການພົບປະກັນລະຫວ່າງ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ອົງກອນຕ່າງໆ ແລະ ແຮງງານໂດຍສະເພາະນັກສຶກສາທີ່ຫາກໍ່ຈົບໃໝ່ ເພາະນະໂຍບາຍຂອງພັກລັດຖະບານເຮົາແມ່ນຕ້ອງໃຫ້ ນັກສຶກສາ ແລະ ປະຊາຊົນລາວມີວຽກເຮັດງານທຳໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແລະ ຫວ່າງງານໜ້ອຍສຸດໆ ເພາະນັກສຶກສາທີ່ຮຽນຈົບວິຊາອາຊີບ ແລະ ປະຊາຊົນຍັງຂາດຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈ, ຂາດໂອກາດໃນການຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳ ທີ່ຖຶກຕ້ອງຕາມຄວາມສຳນິຊຳນານຂອງເອງ, ຍ້ອນແນວນັ້ນຈຶງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຊີນຊວນອົງກອນ ສະຖາບັນ ແລະ ບໍລິສັດ ແລະ ຫ້າງຮ້ານຕ່າງໆທີ່ຕ້ອງການແຮງງານກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ເຂົ້າມາ ແລ້ວຄັດເລືອກເງື່ອນໄຂໄດ້.

ສະນັ້ນຈຸດປະສົງໃນການຈັດງານຄັ້ງນີ້ ແຜນຍຸດທະສາດຂອງ ວິທະຍາໄລ  ອີງຕາມແຜນປະຈຳປີຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ໂຄງການ SURAFCO III ຜູ້ສຳໜັບສະໜູນທຶນຮອນ ໃນການຈັດງານຕະຫລາດນັດໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ກັບໜ່ວຍງານ, ພາກສ່ວນອົງກອນ ແລະ ຜູ້ສະໝັກງານໄດ້ພົບກັນ ແລະ ພິຈາລະນາຄັດເລືອກເຂົ້າຕຳແໜງຫວ່າງໂດຍກົງ ເປັນການສ້າງໂອກາດໃນການມີວຽກເຮັດງານທຳຂອງນັກສຶກສາຈົບໃໝ່ ແລະ ໃນຄະນະທີ່ຊອກວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ວຽກທີ່ສົມກັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄວາມທະນັດຄວາມຊຳນິຊຳນານຂອງຕົນເອງ ພ້ອມທັງໄດ້ສະໝັກງານກັບຫລາຍພາກສ່ວນ, ອົງກອນ ແລະ ບໍລິສັດຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ມີການຈັດຈ້າງງານ ແລະ ຫລຸ່ດຜ່ອນບັນຫາການຂາດແຄນແຮງງານ ແລະ ການຫວ່າງງານຮອງຮັບຜູ້ສຳເລັດການສຶກສາທີ່ກຳລັງເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານທີ່ມີທັດສະ ແລະ ເຕັກນິກກ່ຽວກັບການສະໝັກງານເພື່ມຂຶ້ນ ສາມາດກຽມຕົວເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາຍໃນຕໍ່ໜ້າ.

ຂ່າວ: ພົມພອນ ໜໍ່ບຸນຕາ

ສະຫຼຸບການຮຽນ-ການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງກະສິກໍາເຂດເນີນ 2016-2017

ນັກສຶກສາວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ສໍາເລັດການສຶກສາຫຼັກສູດຊັ້ນສູງລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຫຼັກສູດຊັ້ນສຸູງລະບົບປົກກະຕິ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ພິທີສະຫຼຸບການຮຽນການສອນຫຼັກສູດຊັ້ນສູງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ ສໍາຫຼັບໃຫ້ນັກສຶກສາຮຸ່ນທີ V ແລະ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງຮຸ່ນທີ IV. ດໍາເນີນໄປດ້ວຍດີ ທ່ານ ນາງ ໜໍ່ຄໍາ ວິລະວົງສາ ຫົວໜ້າຫ້ອງການພັດທະນາວິຊາການ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນໃນວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ປະຈໍາປີ 2016-2017, ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງໜຶ່ງສົກຮຽນ ແບ່ງອອກເປັນສອງພາກ ແຕ່ລະພາກຮຽນ ມີ 20 ອາທິດ, ໃຊ້ເວລາຕົວຈິງ 16 ອາທິດ, ທວນຄືນ ແລະ ສອບເສັງ, ມີ 5 ວິຊາ ຮຽນຄື: ວິຊາພື້ນຖານ 6 ໜ່ວຍກິດ, ໜວດວິຊາພື້ນຖານຂອງວິຊາສະເພາະ 14 ໜ່ວຍກິດ, ໜວດວິຊາສະເພາະ 30 ໜ່ວຍກິດ, ໜວດວິຊາເລືອກ 3 ໜ່ວຍກິດ, ຝຶກງານ, ຂຽນ ແລະ ປ້ອງກັນບົດໂຄງການຈົບຊັ້່ນ 4ໜ່ວຍກິດ, ລວມທັງໜົດ 57 ໜ່ວຍກິດ, ຫຼັກສູດການຮຽນການສອນນັກສຶກສາລະບົບປົກກະຕິ ມີ 5ໜວດວິຊາເຊັ່ນ: ໜວດວິຊາຄວາມຮູ້ທົ່ວໄປ 9ໜ່ວຍກິດ, ໜວດວິຊາສະເພາະພື້ນຖານ 38 ໜ່ວຍກິດ, ໜວດວິຊາສະເພາະ 48 ໜ່ວຍກິດ, ໜວດວິຊາເລືອກ 3 ໜ່ວຍກິດ, ບົດລາຍງານໂຄງການຈົບຊັ້ນ 6ໜ່ວຍກິດ, ລວມນັກສຶກສາທັງໜົດ 220 ຄົນ, ຍິງ 70ຄົນ, ດັ່ງນັ້ນ ມາຮອດວັນທີ 18 ສິງຫາ 2017 ນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບການຮຽນການສອນ ຂື້ນທີ່ສະໂມສອນ ວິິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໃຫ້ຜູ້ທີ່ສໍາເລັດການສຶກສາດ້ວຍບັນຍາກາດອົບອຸ່ນ. ໂດຍການມອບຂອງ ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອໍານວຍການວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກສີພະຍານມີ ທ່ານ ສອນມະນາ ຕາງໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ມີບັນດາຫົວໜ້າ/ຮອງ ຂະແໜງການ, ຕາງໜ້າສູນຄົ້ນຄວ້າກະສິກໍາເຂດພູດອຍ ແລະ ວິຊາການອ້ອມຂ້າງ ພະແນກ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງ, ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການ/ຄະນະວິຊາ ກໍ່ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ. ນອກນີ້, ທ່ານ ອາຈານ ກອບລາບ ຕາງໜ້າຈາກ ມະຫາໄລແມ່ໂຈ້ ກໍ່ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີ ແລະ ຕະຫຼອດຮອດນັກສຶກສາປີທີ 3 ທັງໜົດ ກໍ່ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງພ້ອມພຽງ