ທີມງານໂທລະໂຄ່ງຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດການຈັດລາຍການ ແລະ ການຂຽນຂ່າວໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກໃໝ່

ທີມງານ ອາສາສະໝັກໂທລະໂຄ່ງສິດເກົ່າ ໄດ້ຈັດການຝືກອົບຮົມໂທລະໂຄ່ງ ໃຫ້ແກ່ອາສາສະໝັກສິດໃໝ່ ໃນວຽກງານການຈັດລາຍການ,ການຂຽນຂ່າວແລະການຜະລິດສະປອດລາຍການເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນການອອກອາກາດທາງລະບົບໂທລະໂຄ່ງໃນລະຫວ່າງວັນທີ່ 18 – 19ກຸມພາ2017ທີ່ຜ່ານມານີ້ທີ່ຫ້ອງການພົວພັນແລະການຮ່ວມມືໄດ້ມີການຈັດການຝືກອົບຮົມ ການຈັດລາຍການ, ການຂຽນຂ່າວ ແລະ ການຜະລິດສະປອດລາຍການ ໃຫ້ກັບທີມງານອາສາສະໝັກສິດໃໝ່ ຂອງທີ່ມງານໂທລະໂຄ່ງ. ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມ ແມ່ນ ອຈ ຄໍາເຜີຍ ດວງມາລີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື, ມີບັນດາພະນັກງານ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາທີມງານອາສາສະໝັກໂທລະໂຄ່ງ ມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 50 ກວ່າຄົນ. ພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ອຈ ຄໍາເຜີຍ ດວງມາລີ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື ໄດ້ໃຫ້ຄໍາຊີ້ນໍາ ນໍາທາງວ່າ: ໃນການຝືກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນແນວຄວາມຄິດ ຄໍາເຫັນລະຫວ່າງ ທີມງານອາສາສະໝັກສິດເກົ່າ ແລະ ສິດໃໝ່ໃນການຈັດລາຍການ, ການຂຽນຂ່າວ ແລະ ການຜະລິດສະປອດລາຍການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ລາຍການ ມີສີສັນທີ່ອັນແປກໆ ເຂົ້າມາໃໝ່ ໃນການອອກອາກາດ, ໃນການຝືກອົບຮົມດັ່ງກວ່າ ແມ່ນຈະຕ້ອງດໍາເນີນໄປດ້ວຍ ບັນຍາກາດມ່ວນຊື່ນ ບໍ່ໃຫ້ເກີດຄວາມຕຶງຄຽດ ເພື່ອຈະໄດ້ຄວາມຄິດອັນໃໝ່ ເກິດຂື້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບໃນການຈັດລາຍການດີຂື້ນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມນັ້ນ ທ່ານ ຍັງຮຽກຮ້ອງມາຍັງທີມງານອາສາສະໝັກສິດເກົ່າ ແລະ ສິດໃໝ່ ຈົ່ງພ້ອມພາກັນດຳເນີນ ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ໃຫ້ສຳເລັດຕາມລະດັບຄາດໝາຍທີ່ວາງໄວ້ ແລະ ສາມາດນຳເອົາຄວາມຮູ້ນີ້ໄປໃຊ້ຕົວຈິງໄດ້.ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນຈະໄດ້ຮຽນທັງພາກທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິ່ງໄປພ້ອມກັນ ໃນນັ້ນໄດ້ມີການແບ່ງອອກເປັນ 4 ກຸ່ມ ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໄດ້ຈັດລາຍການ, ຂຽນຂ່າວ ແລະ ຜະລິດສະປອດລາຍການຕົວຈິ່ງ ເຊິ່ງທີມງານອາສາສະໝັກທຸກຄົນກໍ່ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຝືກອົບຮົມ ເປັນຢ່າງດີມີການຕອບ ແລະ ຖາມ ກັນໃນບັນຫາທີບໍ່ເຂົ້າໃຈຢ່າງກົງໄປກົງມາ ຈົນສາມາດຈັດລາຍການ, ຂຽນຂ່າວ ແລະ ຜະລິດສະປອດລາຍການເປັນ.  ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 2 ວັນ ເຊິ່ງເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ່ 18 -19 ກຸມພາ 2017 ຈິ່ງສຳເລັດ.

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ່ພາກເໜືອຈັດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູນໄລຍະສັ້ນ ສໍາລັບຊາວກະສິກອນ

ໃນວັນທີ່ 31 ເດືອນ ຕຸລາ – ວັນທີ່ 04 ເດືອນ ພະຈິກ 2016 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະປ່າໄມ ເມືອງໄຊຍະ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໂດຍເປັນປະທານ ຂອງກອງປະຊຸມ ແມ່ນ ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ, ມີ ທ່ານ ນາງ ຊິນເວຍ ຫົວໜ້າໂຄງການ SURAFCO, ມີບັນດາ ຫົວໜ້າ ແລະຮອງຫົວຫ້ອງການ, ມີ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ພ້ອມທັງ ມີພະນັກງານຄູອາຈານ ທີ່ໄດ້ຮັບຜິດຊອບ ວິຊາສອນນີ້ເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 23 ຄົນ, ຈຸດປະສົງໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້: ເພື່ອພັດທະນາເນື້ອໃນຫລັກສູດຝຶກອົບຮົມໃນໄລຍະສັ້ນ ສຳລັບຊາວກະສິກອນ, ເນື້ອໃນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວ ລວມມີ 4 ຄະນະວິຊາ: 1.ຄະນະວິຊາປູກຝັງ, 2.ຄະນະວິຊາ ທຸລະກິດກະສິກໍາ, 3.ຄະນະວິຊາ ປ່າໄມ້, 4.ຄະນະວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ການປາມົງ. ພ້ອມນັ້ນມີ 7 ຫົວຂໍ້ ວິຊາສສອນ ເຊັ່ນ: ວິຊາ ການປູກເຫັດ, ວິຊາ ການປູກຜັກອິນຊີ, ປື່ມພຶດສະມູນໄພ, ວິຊາ ການລຽ້ງສັດປິກ ວິຊາປ້ອງກັນພະຍາດ, ວິຊາ ການລຽ້ງກົບ, ວິຊາ ການເພີ່ມມູນຄ່າຜົນຜະລິດກະສິກຳດ້ວຍການແປຮູບ ແລະວິຊາ ການປູກພືດແບບປະສົມປະສານ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງໃນສວນໄມ້ສັກ.ການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ແມ່ນໃຊ້ເວລາ 1 ອາທິດ ຈິ່ງສໍາເລັດ.

ໂຄສະນາ ຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ 3 ເດືອນ

    ໃນເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2017 ນີ້ ທາງ ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ມີການລົງໂຄສະນາ ຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນ ໃຊ້ໄລຍະເວລາ 3 ເດືອນ ຮຽນຈົບ ລວມຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມມີ: ປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ເປົ້າໝາຍແມ່ນແນໃສ່ 5 ໂຕເມືອງ ປະກອບດ້ວຍ ເມືອງ ໂພນທອງ, ປາກແຊງ, ໂພນໄຊ, ວຽງຄຳ ແລະ ພູຄູນ ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນໄດ້ຮັບຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດໃນການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ທີ່ຖືກຕ້ອງຕາມເຕັກນິກວິຊາການ ທີ່ມີຮູ້ຄວາມສາມາດ ໃນການປະກອບອາຊີບ, ມີວຽກເຮັດງານທຳ ແລະ ມີລາຍຮັບມາສູ້ຄອບຄົວ ຍ້ອນວ່າຜ່ານມາຊາວບ້ານເຄີຍປູກຝັງ ແລະ ລ້ຽງສັດ ແບບພື້ນບ້ານ ຂາດການແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຂາດຄວາມຮູ້ເຕັກນິກວິຊາການອັນໃໝ່ເຂົ້າມານຳໃຊ້ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ຜົນຜະລິດບໍ່ໄດ້ຜົນເທົາທີ່ຄວນ ສະນັ້ນທາງວິທະຍາໄລ ຂອງພວກເຮົາຈິ່ງໄດ້ສ້າງຍຸດທະສາດອັນນີ້ຂຶ້ນມາ ເພື່ອຕອບສະໜອງ ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງຊາວກະສິກອນ ແລະ ສ້າງໃຫ້ພວກເຂົ້າເຈົ້າເປັນຕົວແບບໃນດ້ານກະສິກຳ ທີ່ດີເດັນ

( ຂໍອາໄພ ຂໍມູນນີ້ຍັງບໍ່ທັນຄົບຖວນ )