ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນທີ່ກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ເມືອງຮ້ຽມ, ແຂວງຫົວພັນ

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 23-24 ຕຸລາ 2019 ນີ້ ພະນັກງານ, ຄູ-ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ໄດ້ໄປແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ພາຍໃຕ້ຫົວຂໍ້ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ການວິໄຈຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງຊະນິດພັນສັດປ່າ ທີ່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ, ເມືອງຮ້ຽມ, ແຂວງຫົວພັນ ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ວິລະກອນ ແພງດວງ ຮອງຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ, ທ່ານ ນິກອນ ສຸດທິວົງ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ພ້ອມດ້ວຍອາຈານ, ນັກສຶກສາລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ວິຊາການປະຈຳປ່າສະຫງວນເຂົ້າຮ່ວມ ຈຳນວນ 24 ທ່ານ, ຍິງ 07 ທ່ານ. ທ່ານ ວິລະກອນ ແພງດວງ ຮອງຫົວໜ້າກອງຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ໄດ້ນຳສະເໜີສະພາບລວມຂອງປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດແຫ່ງນີ້ວ່າ: ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍຕັ້ງຢູ່ພາກຕາເວັນອອກສ່ຽງເໜືອຂອງ ສປປ ລາວ ເຊີ່ງມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 410,720 ເຮັກຕາ, ໂດຍກວມເອົາ 9 ເມືອງໃນ 3 ແຂວງຄື: ແຂວງຫົວພັນ, ແຂວງຊຽງຂວາງ ແລະ ແຂວງຫຼວງພະບາງ ຊຶ່ງເປັນປ່າສະຫງວນທີ່ມີຄວາມໂດດເດັ່ນທາງດ້ານຊີວະວິທະຍາ ຂອງສັດປ່າທີ່ອຸດົມສົມບູນໄປດ້ວຍສາຍພັນທີ່ຫຼາກຫຼາຍ ປະກອບມີສັດປ່າ ທີ່ໃກ້ຈະສູນພັນຫຼາຍຊະນິດເຊັ່ນ: ເສືອໂຄ່ງ, ເສືອດາວ, ເສືອລາຍເມກ, ໝາໄນ, ເໝືອຍ, ໝີຄວາຍ, ເຫງັນຫາງງໍ, ນົກກົກຄຳ, ລິ່ນ ແລະ ສັດອຶ່ນໆ. ເພື່ອເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສົມດຸນລະຫວ່າງການອະນຸລັກ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຖືກຕ້ອງ, ສະນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ມີການຈັດແບ່ງອອກເປັນ 2 ເຂດພື້ນຖານຄື: ເຂດຫວງຫ້າມເດັດຂາດ (ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ເຮັດກິດຈະກຳໃດໆ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ) ແລະ ເຂດຄຸ້ມຄອງການນຳໃຊ້ (ເຂດທີ່ປະຊາຊົນສາມາດເຮັດການກະເສດ ແລະ ເຮັດກິດຈະກຳຕ່າງໆໄດ້) ເຮັດໃຫ້ໄດ້ຮັບການປະກາດຢ່າງເປັນທາງການ ໃນຄັ້ງວັນທີ 29 ພຶດສະພາ 2019 ໃຫ້ເປັນອຸດທິຍານແຫ່ງຊາດແຫ່ງທຳອິດ ແລະ ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວ. ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອເປັນການນໍາເອົາຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນໍາໃຊ້ເຂົ້າໃນວຽກງານການຮຽນ – ການສອນໃຫ້ແກ່ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາພາຍໃນຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການກ່ຽວກັບວຽກງານ ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ເພື່ອສົ່ງເສີມການລ້ຽງ, ການຂະຫຍາຍພັນ ແລະ ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຍາວນານ ໂດຍບໍ່ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດ, ຖິ່ນຢູ່ອາໄສ, ຈໍາກັດການຫຼຸດລົງ, ການສູນພັນ, ການລ່າສັດ, ການຊື້ຂາຍທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ເປັນເຈົ້າການໃນການຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ, ອະນຸລັກ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ນຳໃຊ້ສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ ແບບຍືນຍົງ. ໂອກາດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ມີການແລກປ່ຽນບົດຮຽນທາງດ້ານການໂຄສະນາປູກຈິດສຳນຶກ, ການຈັດສັນ ແລະ ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ແບບຍືນຍົງ, ການທ່ອງທ່ຽວແບບອະນຸລັກ, ການບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍ ແລະ ການລາດຕະເວນ, ການກວດກາຕິດຕາມຊີວະນາໆພັນ ແລະ ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ ໃນປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດນ້ຳແອດ-ພູເລີຍ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຕັກນິກ ໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ ເພື່ອກວດກາຕິດຕາມ ສະພາບຄວາມປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້, ປ້ອງກັນການບຸກລຸກພື້ນທີ່ເຮັດການຜະລິດກະສິກໍາ, ການຈູດປ່າ, ການລ່າສັດດ້ວຍປືນ, ແຮ້ວ, ການຄ້າຂາຍສັດປ່າໃນທ້ອງຕະຫຼາດ ທີ່ຜິດຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ. ນອກຈາກນັ້ນ ຍັງໄດ້ທ່ຽວຊົມສວນກາເຟອິນຊີໃນຮົ່ມທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັດປ່າ ທີ່ບ້ານລ້ອງງົວປ່າ, ເມືອງຊ່ອນ, ແຂວງຫົວພັນ ໂຄງການສົ່ງເສີມປູກກາເຟ ກໍ່ເພື່ອສົ່ງເສີມສ້າງໂອກາດໃຫ້ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນຈາກທີ່ເຄີຍເປັນນັກລ່າ ໃຫ້ຫັນມາມີວຽກເຮັດງານທຳສ້າງລາຍຮັບ ປະກອບສ່ວນຍົກລະດັບຊີວິດການເປັນຢູ່ໃຫ້ດີຂຶ້ນ.

*************

ພາບ-ຂ່າວ: ພຸດທະຟົງ ເຮີ່

ຄະນະວິຊາປະມົງສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມ ການວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າ, ການຜະລິດອາຫານຈາກວັດຖຸດິບໃນທ້ອງຖິ່ນ, ການປະສົມພັນທຽມປາດຸກ

ວັນທີ 25 ຕຸລາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມວິທະຍາໄລກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ມີພິທີ ປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມການວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າ, ການຜະລິດອາຫານຈາກວັດຖຸດິບໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການປະສົມພັນທຽມປາດຸກ ຂຶ້ນ. ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ອຸໄທ ສຸກຂີ ຮອງອໍານວຍການວິທະຍາໄລ, ມີວິທະຍາກອນມາຈາກ ຄະນະເທັກໂນໂລຢີການປະມົງ ແລະຊັບພະຍາກອນທາງນໍ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ໂຈ້ ລາດຊະອານາຈັກໄທ ຈໍານວນ 2 ທ່ານ, ມີຄູອາຈານຈາກຄະນະວິຊາປະມົງຂອງວິທະຍາໄລເຂົ້າຮ່ວມ. ພິທີທ່ານ ອາລຸນໄຊ ປະສິດທິ ໄດ້ລາຍງານຜົນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ເລີ່ມແຕ່ ວັນທີ 21-25 ຕຸລາ 2019, ເຊິ່ງໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃນການວິໄຈຄຸນນະພາບນໍ້າສໍາລັບການລ້ຽງປາ ແລະ ການເກັບຕົວຢ່າງ, ການວິເຄາະນໍ້າ, ການປະເມີນແຫຼ່ງນ້ຳ ໂດຍການໃຊ້ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ, ການຜະລິດອາຫານຈາກທຳມະຊາດ, ການລ້ຽງໄຮແດງ, ການປະສົມພັນທຽມປາດຸກ ແລະ ການະສົມພັນອ່ຽນ, ໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປອ. ອຸໄທ ສຸກຂີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນໂອ້ລົມ ທ່ານໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ກັບກັບການສໍາເລັດການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້, ທ່ານຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ນັກສໍາມະນາກອນທີ່ໄດ້ຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ນໍາເອົາບົດຮຽນດັ່ງກ່າວໄປຜັນຂະຫຍາຍໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ. ໃນພິທີ ຍັງໄດ້ປຶກສາຫາລືໃນການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າ ໂດຍການແລກປ່ຽນບຸກຄະລາກອນໃນການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ແລະ ໄລຍະຍາວ, ການແລກປ່ຽນນັກສຶກສາໃນການຝຶກງານ, ການແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນເຕັກນິກວິຊາການທາງດ້ານການປະມົງ ແລະ ປຶກສາຫາລືໃນການສະໜອງທຶນໃນການສ້າງເຮືອນຟາມໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ. ໃນຕອນທ້າຍ ທາງວິທະຍາກອນຈາກຄະນະເທັກໂນໂລຢີການປະມົງ ແລະຊັບພະຍາກອນທາງນໍ້າ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ໂຈ້ ລາດຊະອານາຈັກໄທ ໄດ້ມອບທຶນການສຶກສາໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ແລະ ທຶນໃນການກໍ່ຕັ້ງກອງທຶນຂອງຄະນະວິຊາປະມົງ ຈໍານວນໜຶ່ງຕື່ມອີກ.

*******************
ພາບໂດຍ: Khajornkiat Srinuansom ແລະ ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ
ຂ່າວ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ
ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

☎️ #ໂທ: 071 219 036; 📠#ແຟກສ໌ 071 219 034
Facebook: ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ
📧Email: nafc.luangprabang@gmail.com
🌎Web: www.nafclao.org

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ຮັບໂຮງເຮືອນປູກພືດຜັກຫຼັງໃໝ່

ໃນວັນທີ 21 ຕຸລາ 2019 ນີ້ ຢູ່ທີ່ຟາມພືດຜັກຂອງວິທະຍາໄລ ໄດ້ມີການມອບ-ຮັບ ໂຮງເຮືອນສໍາລັບປູກໝາກແຕງແຄນຕາລຸບ (ໝາກເມລອນ) ຂຶ້ນ,  ໂດຍມອບຂອງບໍລິສັດມົງຄົລຊີດ ລາດຊະອານາຈັກໄທ ແລະ ຮັບໂດຍ ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອໍານວຍການວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ໂຮງເຮືອນດັ່ງກ່າວ ແມ່ນມີຂະໜາດ ກ້ວາງ 6 ແມັດ ແລະ ຍາວ 9 ແມັດ, ອ້ອມດ້ວຍຜ່າແສ, ມຸງດ້ວຍຜ້າຢາງ, ລວມມູນຄ່າການສ້າງທັງໝົດ 55,000 ບາດ ສະກຸນເງິນໄທ, ເຊິ່ງໂຮງເຮືອນດັ່ງກ່າວແມ່ນໃຊ້ເພື່ອເປັນການປູກໝາກແຕງແກນຕາລຸບ ຫຼື ໝາກເມລອນ ໃນການສະແດງໃນງານສະເຫຼີມສະຫຼອງ 30 ປີ ຂອງວິທະຍາໄລ ແລະ ທັງເປັນບ່ອນສາທິດ ເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈິງໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາຕື່ມອີກ.

IMG_9276IMG_9282IMG_927420191018_161836_220191018_161756_220191018_161734_220191018_161730_2IMG_9286IMG_9298

ນັບຖອຍຫຼັງ 49ວັນ

ນັບຖອຍຫຼັງ 49ວັນ
ການກະກຽມງານສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເຫນືອ
ຄົບຮອບ 30 ປີ
ວັນທີຈັດງານ 28 ພະຈິກ ຫາ ວັນທີ 2 ທັນວາ 2019

123

ພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມເຕັກນິກການລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດລູກ ລູກປາ ແລະ ລູກກົບ

ໃນວັນທີ 9 ກັນຍາ 2019 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ມີພິທີເປີດຊຸດຝຶກອົບຮົມ ເຕັກນິກການລ້ຽງ ແລະ ຜະລິດລູກກົບ ລູກປາ ໃຫ້ແກ່ໄວໜຸ່ມແຂວງຊຽງຂວາງ ຂຶ້ນ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອໍານວຍການວິທະຍາໄລ, ມີ ທ່ານ ໄຊຄໍາ ສຸກສະນິດ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປະມົງ,​ມີບັນຄູ-ອາຈານ ຄະນະວິຊາປະມົງ ພ້ອມດ້ວຍສໍາມະນາກອນ ທັງໝົດ 8 ທ່ານ, ຍິງ 2 ທ່ານ. ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ແລະ ກ່າວເປີດພິທີ, ຫຼັງຈາກນັ້ນກໍໄດ້ດໍາເນີນການຝຶກອົບຮົມ, ຊຶ່ງຫົວຂໍ້ທີ່ມາຝຶກໃນຄັ້ງນີ້ກ່ຽວກັບການປະສົມພັນປາ ແລະ ປະສົມພັນກົບ, ຊຶ່ງໃນຫຼັກສູດດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຮຽນທັງທິດສະດີ ແລະ ພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ, ໂດຍໃຊ້ເວລາຝຶກທັງໝົດ 28 ມື້ ຊຶ່ງເລິ່ມແຕ່ 9 ກັນຍາ ຫາ 5 ຕຸລາ 2019 ຈຶ່ງສໍາເລັດ. ໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ໄດ້ຮັບທຶນສະໜັບສະໜູນ ຈາກໂຄງການ ບໍລິການ-ສົ່ງເສີມກະສິກໍາຮອບດ້ານ (LURAS).

**************

ພາບ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ ແລະ ທີມງານ ຄະນະວິຊາປະມົງ

ຂ່າວ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ

ກຸ່ມວຽກໂຄສະນາ-ປະຊາສໍາພັນ, ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

ກອງປະຊຸມວິຊາການຄູ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ດີ ແລະ ການປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ

ໃນວັນທີ 29-31 ສິງຫາ 2019 ນີ້ຢູ່ທີ່່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ມີກອງປະຊຸມວິຊາການຄູ້ມຄອງບໍລິຫານຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດທີ່ດີ ແລະ ການປັບໂຕເຂົ້າກັບການປ່ຽນແປງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ຂຶ້ນ. ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມເພັດ ເພັງຈັນ ຄະນະປະຈໍາພັກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ, ທ່ານ ປອ. ອຸໄທ ສຸກຂີ ຮອງອຳນວຍການວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ມີທ່ານ ສີອານຸວົງ ສະຫວັດວົງ ຮອງອະທິການບໍດີ ມະຫາວິທະຍາໄລສຸພານຸວົງ, ມີທ່ານ ອ໋ອດ ດວງພະຈັນ ອໍານວຍການສະມາຄົມຊຸມຊົນສີຂຽວ, ມີຕາງໜ້າຈາກກົມປ່າໄມ້ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ຈາກອົງການແມ່ນໍ້ຂອງສາກົນປະຈໍາລາວ, ຈາກພະແນກພະລັງງານ-ບໍ່ແຮ່ ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຈາກພະແນກວິທະຍາສາເຕັກໂນໂລຊີແຂວງຫຼວງພະບາງ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນຈາກບັນດາເມືອງອ້ອມຂ້າງແຂວງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ. ພິທີ ທ່ານ ສົມພັດ ເພັງຈັນ ຄະນະປະຈໍາພັກ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ກ່າວເປີດກອງປະຊຸມວ່າ ຈຸດປະສົງ ຂອງກອງປະຊຸມທາງວິຊາການໃນຄັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນເວທີ່ສົນທະນາ, ແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ຈາກນັກຄົ້ນຄວ້າທາງວິທະຍາສາດ, ນັກພັດທະນາ, ນັກວິຊາການ ລວມໄປເຖິງຜູ້ກຳນົດບັນດາແນວທາງນະໂຍບາຍ ແລະ ຮ່າງລະບຽບກົດໝາຍຕ່າງໆ ເພື່ອນຳໄປສູ່ການປັບປຸງແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ຕ່າງໆໃນສັງຄົມ ໃຫ້ຫຼຸດໜ້ອຍຖອຍລົງເທື່ອລະກ້າວ ພ້ອງທັງກ້າວໄປສູ່ການຄຸ້ມຄອງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດແບບຍືນຍົງ, ໂປ່ງໃສ, ມີຄວາມເປັນທຳຕໍ່ປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າຢ່າງແທ້ຈິງ. ໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ມີການນໍາສະເໜີບົດລາຍງານຕ່າງໆ ປະກອບມີ 8 ຫົວຂໍ້ ຊຶ່ງໃນນີ້ກ່ຽວກັບລະບຽບກົດໝາຍ, ການອານຸລັກ ປ່າໄມ້ຕ່າງໆໃນລາວ, ສະພາບການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ການສ້າງລາຍໄດ້ຈາກທໍາມະຊາດໂດຍຕິດພັນກັບຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ໃນກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດເຫັນຈາກຜູ້ທີສົນໃຈ ກັບ ຜູ້ທີ່ນໍາສະເໜີຢ່າງກົງໄປກົງມາ. ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວດໍາເນີນເປັນເວລາ 3 ວັນຈຶ່ງສໍາເລັດ.

************

ພາບ-ຂ່າວ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ

 

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບກັບ ພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ

ໃນວັນທີ 24 ສິງຫາ 2019 ໄດ້ມີການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ ລະຫວ່າງ ທີມຄູ-ອາຈານ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ພົບກັບ ທີມພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຂວງຫຼວງພະບາງ,  ໃນການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອສ້າງຄວາມສາມັກຄີລະຫວ່າງ ວກປໜ ກັບພະແນກກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ແຂວງຫຼວງພະບາງ ພ້ອມທັງເປັນການສ້າງມິດໄມຕີອັນດີງາມໃຫ້ມີຄວາມແໜ້ນແຟ້ນຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

 

ພາບ-ຂ່າວ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ

 

ຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກປີ 2019-2020

ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່່ ສົກປີ 2019-2020

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ

#ວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາມີ_5_ສາຂາວິຊາຮຽນຄື:

  1. ສາຂາວິຊາ ລ້ຽງສັດ
  2.  ສາຂາວິຊາ ປູກຝັງ
  3.  ສາຂາວິຊາ ທຸລະກິດກະສິກຳ
  4.  ສາຂາວິຊາ ປ່າໄມ້
  5. ສາຂາວິຊາ ປະມົງ

#ໄລຍະເວລາ: ເລີ່ມຮັບສະໝັກ:26/ 08 / 2019 ເຖິງ 26 / 09 / 2019

  • ສະຖານທີ່ບ່ອນຂໍເອົາໃບສະໝັກ ແລະ ຮັບໃບສະໝັກ: ທີ່ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ. ຫ້ອງການພັດທະນາວິຊາການ. ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ຫຼັກກິໂລແມັດທີ 20, ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ, ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

👉#ສອບຖາມໄດ້ທີ່:

📞 #ໂທ: 071 219 036 ; 📠 #ແຟັກສ໌: 071 219 034

📱#ມືຖື 020 5537 7750

ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບ

IMG_9730

ວັນທີ 14 ສິງຫາ 2019 ໄດ້ມີ ການແຂ່ງຂັນກິລາບານເຕະມິດຕະພາບລະຫວ່າງ ທີມພະນັກງານຄູ-ອາຈານ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ພົບກັບ #ນັກສຶກສາ_ລະບົບອະນຸປະລິນຍາ ຮຸ່ນທີ VI #ໂຮງຮຽນການເມືອງ_ການປົກຄອງ_ແຂວງຫຼວງພະບາງ, ຢູທີ່ ເດີ່ນເຕະບານ ວອນທະບີງ, ຊຶ່ງການແຂ່ງຂັນຂັນໃນຄັ້ງນີ້ກໍເພື່ອ ຜູກແໜ້ນຄວາມສາມັກຄີຂອງສອງສະຖາບັນ, ທັງເປັນການສ້າງເຄືອຂ່າຍໃນວຽກງານກິລາ ແລະ ທັງເປັນການຮັກສາສຸຂະພາບຕື່ມອີກ.

———————-

ພາບ-ຂ່າວ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ