ນັກສຶກສາຫ້ອງປີ 2 ລ້ຽງສັດ ກໍ ລົງພາກປະຕິບັດສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດ ໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງພາຍໃນວິທະຍາໄລ

ວັນທີ 18 ມິຖຸນາ 2021 ນັກສຶກສາກ້ອງປີ 2 ລ້ຽງສັດ ກໍ ລົງພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ ໃນການສັກຢາ Ivermec ໃຫ້ແກ່ສັດລ້ຽງປະເພດ ງົວ-ຄວາຍ, ແກະ, ແບ້. ເພື່ອປ້ອງກັນພະຍາດທີ່ຈະເກີດຕາມລະດູການ ເຊັ່ນພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s