ຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກປີ 2019-2020

ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່່ ສົກປີ 2019-2020

ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ

#ວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາມີ_5_ສາຂາວິຊາຮຽນຄື:

  1. ສາຂາວິຊາ ລ້ຽງສັດ
  2.  ສາຂາວິຊາ ປູກຝັງ
  3.  ສາຂາວິຊາ ທຸລະກິດກະສິກຳ
  4.  ສາຂາວິຊາ ປ່າໄມ້
  5. ສາຂາວິຊາ ປະມົງ

#ໄລຍະເວລາ: ເລີ່ມຮັບສະໝັກ:26/ 08 / 2019 ເຖິງ 26 / 09 / 2019

  • ສະຖານທີ່ບ່ອນຂໍເອົາໃບສະໝັກ ແລະ ຮັບໃບສະໝັກ: ທີ່ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ. ຫ້ອງການພັດທະນາວິຊາການ. ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ຫຼັກກິໂລແມັດທີ 20, ບ້ານ ວຽງສະຫວັນ, ນະຄອນ ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ.

👉#ສອບຖາມໄດ້ທີ່:

📞 #ໂທ: 071 219 036 ; 📠 #ແຟັກສ໌: 071 219 034

📱#ມືຖື 020 5537 7750

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s