ຄະນະວິຊາ ປ່າໄມ້, ຝຶກອົບຮົມ ແລະ ລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງ ທີ່ ແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

1

ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 17 – 21 ທັນວາ 2018 ທີ່ສະໂມສອນຂອງ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ ພະນັກງານ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້, ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງໄມ້ ແລະ ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ລົງພາກສະໜາມຕົວຈິງ ການນຳໃຊ້ເຄື່ອງມືຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້ ທີ່ເມືອງໄຊຍະບູລີ, ແຂວງໄຊຍະບູລີ. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປທ. ນິກອນ ສຸດທິວົງ ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ມີວິຊາການຈາກໜ່ວຍງານປ່າໄມ້ ແລະ ໜ່ວຍງານກວດກາປ່າໄມ້ ຫ້ອງການກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເມືອງ, ພະນັກງານ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 32 ທ່ານ, ຍິງ 3 ທ່ານ.

ໃນພິທີດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປທ. ນິກອນ ສຸດທິວົງ ໄດ້ກ່າວເປີດພິທີ ແລະ ຍົກໄດ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນຂອງຊຸດຝຶກອົບຮົມ ໃນຄັ້ງນີ້ວ່າ: ເພື່ອປະຕິບັດຕາມ 3 ເປົ້າໝາຍ ແລະ 7 ແຜນງານຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ແຕ່ນີ້ຮອດປີ 2020 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ ໂດຍສະເພາະແຜນງານທີ 3 ກ່ຽວກັບແຜນດຳເນີນງານສໍາຫຼວດ ແລະ ປະເມີນຊັບພະຍາກອນປ່າໄມ້ ເພື່ອຈັດສັນຄຸ້ມຄອງປ່າໄມ້, ເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ລະບົບນິເວດວິທະຍາປ່າໄມ້ ເພື່ອຕອບສະໜອງໃຫ້ແກ່ການເພີ່ມເນື້ອທີ່ການປົກຫຸ້ມຂອງປ່າໄມ້ໃນປີ 2020 ໃຫ້ໄດ້ 70% ແລະ ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນວຽກງານດ້ານປ່າໄມ້ໃຫ້ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາມີຄວາມຮູ້, ຄວາມຊຳນານໃນການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ວິໄຈ ນຳເຂົ້າມາພັດທະນາຫຼັກສູດການຮຽນ – ການສອນໃນສາຂາປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ. ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ພະນັກງານ, ອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມພາກທິດສະດີຕ່າງໆເຊັ່ນ: ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍປ່າໄມ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດນ້ຳ ແລະ ສັດປ່າ, ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບການສຳຫຼວດ ແລະ ຈັດສັນປ່າ, ການຄຸ້ມຄອງປ່າສະຫງວນ, ຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ, ເຕັກນິກການປູກ ແລະ ຂະຫຍາຍຊະນິດເຄື່ອງປ່າຂອງດົງ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງສັດນ້ຳ, ສັດປ່າໃນເຂດປ່າສະຫງວນ.

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ພຸດທະຟົງ ເຮີ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s