ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ວັດທະນະທໍາ ສາຍສໍາພັນ ລາວ-ຈີນ

ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເຂົ້າຮ່ວມການແຂ່ງຂັນ ຖາມ-ຕອບ ຄວາມຮູ້ວັດທະນະທໍາ ສາຍສໍາພັນ ລາວ-ຈີນ ຄັ້ງວັນທີ 7 ທັນວາ 2018 ຢູ່ທີ່ ສະໂມສອນ ຂອງທະນາຄານກາງ ແຫ່ງ ສ ປ ປ ລາວ ສາຂາພາກເໜືອ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s