ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກປີ 2018-2019

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ 👈👈
ເປີດຮັບນັກສຶກສາໃໝ່ ສົກປີ 2018-2019
ຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ

ວິທະຍາໄລຂອງພວກເຮົາມີ 5 ສາຂາວິຊາຮຽນຄື:
1️⃣ ສາຂາວິຊາ ລ້ຽງສັດ
2️⃣ ສາຂາວິຊາ ປູກຝັງ
3️⃣ ສາຂາວິຊາ ທຸລະກິດກະສິກຳ
4️⃣ ສາຂາວິຊາ ການປະມົງ
5️⃣ ສາຂາວິຊາ ປ່າໄມ້

#ໄລຍະເວລາ:
📌 ເລີ່ມຮັບສະໝັກ:15/ 08 / 2018 ເຖິງ 23 / 09 / 2018

📌 ສອບເສັງເຂົ້າຮຽນວັນທີ 26 / 09 / 2018

📍ສະຖານທີ່ບ່ອນຂໍເອົາໃບສະໝັກ ແລະ ຮັບໃບສະໝັກ: ທີ່ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ. ຫ້ອງການພັດທະນາວິຊາການ. ເສັ້ນທາງເລກທີ 13 ເໜືອ, ຫຼັກກິໂລແມັດທີ 20, ບ້ານວຽງສະຫວັນ, ນະຄອນ-ຫຼວງພະບາງ, ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ
https://goo.gl/maps/qjXN7qVnhf72

👉ສອບຖາມໄດ້ທີ່:
📞 ໂທ: 071 219 036 ; 📠 ແຟັກສ໌: 071 219 034
📱020 5537 7750; 030 537 2152; 020 9708 7002

1New student

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s