ການເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຈາລະຈອນ

ໃນຕອນແລງ ຂອງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ທີ່ຜ່ານມານີ້ ພະແນກຕຳຫຼວດຈາລະຈອນ ປກສ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ໄດ້ມາ ເຜີຍແຜ່ເອກະສານ ກ່ຽວກັບກົດລະບຽບຈາລະຈອນ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ຫົວຂໍ້ທີ່ມາເຜີຍແຜ່ກໍມີ ຄວາມຮູ້ພື່ນຖານໃນການຂັບຂີ່, ປ້າຍ ແລະ ເຄື່ອງໝາຍການຈະລາຈອນທາງບົກ, ພຶດຕິກຳຂອງຜູ້ຂັບຂີ ສິ່ງທີ່ຄວນດຮັດ ແລະ ບໍຄວນເຮັດ ແລະ  ຜົນເສຍຫາຍໃນການເກີດອຸປະຕິເຫດ, ນອກຈາກນັ້ນນັກສຶກສາຍັງໄດ້ຮັບຊົມວີດີໂອໃນການເກີດອຸປະຕິເຫດ ຈາກກ້ອງວົງຈອນປິດ, ໂດຍມີນັກສຶກສາ ວກປໜ ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ ສາມຮ້ອຍກ່ວາຄົນ

ພາບ-ຂ່່າວ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s