ຊົມເຊີຍຜົນງານນັກສຶກສາລາວ (ອາຈານ ບູນຊູ ໄຊຊະນະ) ໄດ້ຕີພິມຢູ່ໃນປຶ້ມ Discovering New Roads to Development ຂອງ SEARCA, ປະເທດຟີລິບປິນ

ໝາກຜົນການສຶກສາຄືສັບສົມບັດ ແລະ ປັນຍາແຫ່ງຊີວິດ ດັ່ງທ່ານ ອາຈານ ບູນຊູ ໄຊຊະນະ ເປັນພະນັກງານ ຢູວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ເຊິງລາວເປັນພະນັກງານທີ່ຊອກຮູ້ຮຳຮຽນມາຕະຫຼອດ ຈົນໄດ້ທຶນການສຶກສາ SEARCA ຈາກປະເທດ ຟີລິບປິນ ຈົນສຳເລດການສຶກສາ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະຈົບແລ້ວ ແຕ່ ດ້ວຍຄວາມມັກຮັກໃນການສຶກສາ ລາວຈື່ງໄດ້ ສະໝັກສອບເສັງເຂົ້າຄັດເລີອກ ແລະ ກໍ່ໄປສຶກສາຮຳຮຽນ ຢູ່ທີ່ ມະຫາວິທະຍາໄລ Las Banos ແຫ່ງຟິລິບປິນ ລະດັບປະລິນຍາໂທ ເປັນເວລາສາມປີ ຕະຫຼອດໄລຍະການຮຳຮຽນ ກໍ່ໄດ້ມີຜົນໃນການປະກອບສ່ວນໃຫ້ກັບສະຖານບັນ ແລະ ຈົນໄດ້ການຕີພິມຢູ່ໃນປຶ້ມ SEARCA_Discovering_New_Roads_to_Development ແຫ່ງປະເທດຟີລິບປິນ ຈາກຜົນງານທີ່ລາວຍາດມາໄດ້ນີ້ ລາວກໍ່ຍາກຟາກເຖິງບັນດາເພືອນນັກສຶກສາ ແລະ ທີ່ສົນໃຈໃນການສຶກສາ ເພື່ອໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຄວາມເຫັນ ອອກສູ້ສາກົນ ແລະ ຫວັງຢ່າງຍິງວ່າຈະໃຫ້ຄວາມສົນໃຈ

ຂຽນໂດຍ: ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ການຮ່ວມມື

One thought on “ຊົມເຊີຍຜົນງານນັກສຶກສາລາວ (ອາຈານ ບູນຊູ ໄຊຊະນະ) ໄດ້ຕີພິມຢູ່ໃນປຶ້ມ Discovering New Roads to Development ຂອງ SEARCA, ປະເທດຟີລິບປິນ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s