ພິທີປິດຊຸດຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ການປູກເຫັນນາງລົມ

ການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນໃຫ້ກັບຊາວກະສິກອນ ຫົວຂໍ້ການປູກເຫັນນາງລົມ ໄດ້ສຳເລັດຢ່າງເປັນທາງການ ພິທີດັ່ງກ່າວໄດ້ຈັດຂຶ້ນທີ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ຂອງທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມາສອນ ອຳນວຍການວິທະຍາໄລ ມີທ່ານ ອຸໄທ ສຸກຂີ ຮອງອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍຕ່າງໜ້າໂຄງການ SURAFCO, ຕ່າງໆໜ້າຄະນະວິຊາ, ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຳມະນາກອນ ເຂົາຮ່ວມ ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາເປັນເວລາ 5 ວັນ ຊາວບ້ານສາມາດກຳໄດ້ບົດຮຽນ ແລະ ນຳໄປປະຕິບັດຕົວຈີງໄດ້ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວທາງໂຄງການໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນໃນການຝຶກ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s