ຜົນຜະລິດຂອງຝຶກອົບໄລຍະສັ້ນມື້ທີ3

ຜ່ານຝຶກອົບຮົມມາເປັນມື້ທີ 3 ແລ້ວຊາວບ້ານສາມາດເຮັດການຜະລິດເຫັດໄດ້ ແລະ ເຫັນຜົນງານອອກມາຕົວຈີງ ຕ່າງຄົນກໍ່ມີຄວາມພາກພູມໃຈ ໃຫ້ໄດ້ມີຄວາມຫວັງໄວ້ວ່າເມື່ອສຳເລັດການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ ແມ່ນຈະໄປເຮັດເສດຖະກິດຄອບຄົວ ຜະລິດເຫັດຂາຍ ເຖິງແມ່ນວ່າຍັງບໍ່ທັນສຳເລັດການອົບຮົມ ແຕ່ບາງຄອບຄົວກໍ່ຍັງໃຫ້ສຳມະຊິກໃນຄອບຄົວກະກຽມສະຖານທີ່ໄວ້ຖ້າແລ້ວ ຮຽນຈົບມື້ໃດຈະລົງມືເຮັດມື້ນັ້ນ ນີ້ກໍ່ອາດເປັນຕົວຢ່າງໜຶ່ງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີສົນໃຈການຜະລິດເຫັດກໍ່ເປັນໄດ້

ແຕ່ທ່ານກໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ມາຫາທິມງານພວກເຮົາ ຫາກວ່າມີຄວາມສົນໃຈ ຍາກໃຫ້ຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ໃດ:
ຫຼັກສູດໄລຍະສັ້ນມີດັ່ງນີ້:

  1. ການປູກເຫັດນາງລົມ-ນາງຟ້າ
  2. ການລ້ຽງໄກ່
  3. ການປູກຜັກປອດສານພິດ
  4. ການລ້ຽງກົບ
  5. ການປູກພຶດໃນສ່ວນໄມ້ສັກ ຫຼ ໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນສ່ວນໄມ້ສັກ
  6. ແລະ ການແປຮູບອາຫານ ຈາກຜົນຜະລິດກະສິກຳ

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s