ປະຕິບັດຕົວຈີງການປູກເຫັດນາງລົມ

ມື້ທີສອງແລ້ວສຳລັບການປູກເຫັນນາງລົມ ພາຍຫຼັງຮຽນພາກທິດສະດີ ແລ້ວແມ່ນໄດ້ມາລົງເຮັດພາກປະຕິບັດຕົວຈີງ ເຊັນວ່າການປະສົມຫົວເຊື້ອເຫັດ, ການຫາຍເບົ້າເຫັດ ຕະຫຼອດຮອການໜື້ງ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈີງໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ຄົ້ນເຄີຍສາມາດເຮັດໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ບັນດານັກສຳມະນາກອນຕ່າງກໍ່ໄດ້ຕັ້ງໜ້າ ແລະ ເອົາໃສ່ຕັ້ງຄຳຖາມ ຖາມບ່ອນໃດບໍເຂົາໃຈ ແລະ ບັນຍາກາດກໍ່ເປັນກັນເອງ

ຫຼັດສູໄລຍະສັ້ນ ຂອງວິທະຍາໄລ ສະໜອງການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ ຫຼືວ່າ ທ່ານໃດສົນໃຈແມ່ນສາມາດຕິດຕໍ່ໄດ້ກັບທິມງານໄດ້:

NAFC developed short cause training for farmer and who is interested, we can provide for you.

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s