ຝຶກອົບຮົມການປູກເຫັດນາງລົມ

 

ຕອນເຊົ້າ ວັນຈັນ ວັນທີ 25 ກັນຍາ ປີ2017 ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືຶອ ໄດ້ຈັດພິທີການຝຶກອົບຮົມໄລຍະສັ້ນ ເປັນເວລາ 5 ວັນ ຫົວຂໍ້ ການປູກເຫັດນາງລົມ ໃຫ້ແກ່ຊາວກະສິກອນ 7 ບ້ານ ອ້ອນຂ້າງ ມີຈຳນວນ 20 ກວ່າຄົນ ເຊິງມາຈາກ ບ. ຫາດຊຳ, ສົບແຈກ, ມ ປາກແຊງ, ໂພນສະຫວ່າງ, ຖິ່ນ, ມ ປາກອູ, ປາກປາ, ພິກນ້ອຍ, ພິກໃຫຍ່, ມ ຫຼວງພະບາງ ການຝຶກອົບຮົມດັ່ງກ່າວແມ່ນເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດຕົວຈີງ, ຄວາມຮູ້ ແລະ ເຕັກນິກວິຊາການຕ່າງໆ ເພື່ອໃຫ້ຊາວກະສິກອນ ແລະ ຜູ້ທີ່ສົນໃຈສາມາດນຳເອົາບົດຮຽນດັ່ງກວ່າ ໄປໃສ່ຕົວຈີງ ໃຫ້ມີວຽກເຮັດງານທຳ ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ຄອບຄົວ ແລະ ຖ່າຍທອດຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຜູ້ອຶ່ນຕໍ່ໄປໄດ້

ຫ້ອງການພົວພັນ ແລະ ຮ່ວມມື

 

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s