ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມຂອງທິມງານຂອງSDC ວຽງຈັນ

      ວັນທີ 4 ພຶດສະພາ 2017  ຢູ່ທີ່ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ພ້ອມດ້ວຍໂຄງການ SURAFCO ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຕ້ອນຮັບການມາແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ຂອງທ່ານ ນາງ Mrs. Michal, Head of Governance Domain and Ms. Emina Hadziabdic, SDC junior Program Officer ພາຍໃນກອງປະຊຸມ ໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານສະພາບການເຄືອນໄຫວ ຂອງວິທະຍາໄລ ແຕ່ລະໄລຍະ ທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກໂຄງການ SURAFCO ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ໄດ້ລົງໄປຢ້ຽມຍາມຟາມກິດຈະກຳຕ່າງໆ ຂອງວິທະຍາໄລ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s