ວັນອານາໄມໃຫຍ່ຂອງວິທະຍາໄລ

ການຮັກສາຄວາມສະອາດແມ່ນສີ່ງຫນຶ່ງທີ່ສຳຄັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊ່ວຍກັນ ແລະ ມີສະຕີສະເຫນີ ດັ່ງທີ່ທາງ ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເຫນືອ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການອະນາໄມ ຂຶ້ນວັນທີ 6 ເມສາ 2017 ຢ່າງເປັນທາງການ,  ຊີ້ນຳ ແລະ ນຳພາໂດຍ ທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອຳນວຍການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລ, ບັນດາຫົວຫນ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ແລະ ຮອງ ຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ແລະ ຫົວໜ້າຂະແໜ່ງຕະຫຼອດຮອດຄູອາຈານພະນັກງານທັງໝົດພາຍໃນ ແລະ ຕະຫລອດຮອດນັກສຶກສາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງຂະບວນການທຳຄວາມສະອາດ, ສະຖານທີ່ອາຄານຮຽນ, ຫ້ອງການພະນັກງານ ແລະ ເດີນຫຍ້າພາຍໃນວິທະຍາໄລ, ການຕັດແຕ່ງຕົ້ນໄມ້  ເພື່ອຄວາມສວຍງາມຂອງວິທະຍາໄລ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s