ກອງປະຊຸມວາງແຜນກິດຈະກໍາໂຄງການ SURAFCOIll

       ໃນຕອນເຊົ້້າຂອງວັນທີ່ 04 ເດືອນ ເມສາ 2017 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມຂຶ້ນພາຍໃນຂອງວກປໜ ຈຸດປະສົງແມ່ນ: ເພື່ອຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບວຽກໂຄງການເຊີຣາບໂກໄລຍະ3, ເຜີຍແຜ່ຄູມືການບໍລິຫານສໍາລັບໂຄງການ SURAFCO lll, ປຶກສາຫາລືແຜນກິດຈະກໍາປະຈໍາປີ 6 ເດືອນ ສໍາລັບປີ 2017 ຂອງ ວກປໜ ແລະ ມອບຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ແຈ້ງການບາງຢ່າງຂອງໂຄງການ. ໂດຍເປັນ ປະທານ ຂອງທ່ານອໍານວຍວິທະຍາໄລການ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະອໍານວຍການ, ມີຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ ແລະ ຄະນະວິຊາ, ຫົວໜ້າຂະແໜງທີ່ຂຶ້ນກັບຫ້ອງການ ແລະ ຄະນະວິຊາ, ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງປະກັນຄຸນນະພາບ, ມີທີມງານຂະແໜງທີ່ປຶກສາ ແລະ ແນະນໍາອາຊີບ, ມີທີມງານການບົວລະບັດຮັກສາ, ທີມງານ 3 ສໍສິ່ງແວດລ້ອມ, ທີມງານ ກຸ່ມສ້າງລາຍຮັບແມ່ຍິງ ພ້ອມດ້ວຍ ທີມງານ ໂຄງການ SURAFCO ເຂົ້າຮ່ວມ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s