ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມຊີຣີໄຊ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ

          ວັນທີ 6 ມີນາ 2017 ນີ້ ໄດ້ຈັດກ້ອງປະຊຸມ ເພື່ອຝຶກອົບຮົມໃນຫົວຂໍ້: ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມຊີຣີໄຊ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການຕະຫຼາດ ຈຸດປະສົງ: ເພື່ອໃຫ້ຄູອາຈານ ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຮຽນຮູ້ ການນຳໃຊ້ໂປຼແກຼມຊີຣີໄຊ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນ ການຕະຫຼາດ, ເພື່ອຈະນໍາເອົາບົດຮຽນໃນການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າ ໃນວຽກງານການຮຽນ ການສອນ ແລະ ການວິເຄາະຂໍ້ມູນຕົວຈິ່ງ. ໂດຍເປັນຄູຝຶກ ແມ່ນຄູອາຈານມາຈາກ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ໂຈ້ ຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ.ນອກຈາກນີ້ ມະຫາວິທະຍາໄລ ແມ່ໂຈ້ ຊຽງໃໝ່ ປະເທດໄທ ຍັງໄດ້ມອບອຸປະກອນການຮີດມົມງົວ ເພື່່ອມານຳໃຊ້ເຂົ້າ ການສອນໃນຕໍ່ໜ້າອີກດ້ວຍ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s