ພິທີປ້ອງກັນບົດລາຍງນຈົບຊັ້ນ ຫລັກສູດຊັ້ນສູງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ

ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເປີດພິທີປ້ອງກັນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ ຫລັກສູດຊັ້ນສູງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ່ 01 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ໂດຍມີ ທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາແຂວງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເປັນປະທານ, ມີທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອໍານວນການວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເປັນຮອງປະທານ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມຈັດຕັງ ແລະ ພະນັກງານກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີຫົວໜ້າຂະແໜງວິຊາປູກຝັງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງວິຊາທຸລະກິດ ກະສິກໍາ, ຫົວໜ້າຂະ ແໜງວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ປ່າມົງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍ ຮ້ອງອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກ ເໜືອ, ມີບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງວິຊາ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງວິຊາ, ພະນັກງານຄູອາຈານພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກສຶກສາປີ 3 ຮຸ້ນທີ່ 4 ລະບົບກໍ່ສ້າງ ແລະ ນັກສຶກສາຮຸ້ນທີ່ 3 ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຂົາຮ່ວມຢ່າງພໍພ່ຽງ  ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເປີດພິທີປ້ອງກັນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ ຫລັກສູດຊັ້ນສູງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ່ 01 ສິງຫາ 2016 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ໂດຍມີ ທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາແຂວງ ແຂວງຫລວງພະບາງ ເປັນປະທານ, ມີທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອໍານວນການວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ເປັນຮອງປະທານ, ມີຜູ້ຕາງໜ້າຈາກກົມຈັດຕັງ ແລະ ພະນັກງານກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີຫົວໜ້າຂະ ແໜງວິຊາປູກຝັງ, ຫົວໜ້າຂະແໜງວິຊາທຸລະກິດ ກະສິກໍາ, ຫົວໜ້າຂະແໜງວິຊາລ້ຽງສັດ ແລະ ປ່າມົງ ແຂວງ ຫລວງພະບາງ ພ້ອມດ້ວຍ ຮ້ອງອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ, ມີບັນດາຫົວໜ້າຂະແໜງວິຊາ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງວິຊາ, ພະນັກງານຄູອາຈານພາຍໃນວິທະຍາໄລ ແລະ ນັກສຶກສາປີ 3 ຮຸ້ນທີ່ 4 ລະບົບກໍ່ສ້າງ ແລະ ນັກສຶກສາຮຸ້ນທີ່ 3 ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ເຂົາຮ່ວມຢ່າງພໍພ່ຽງ ທ່ານ ໄຊຍະພັນ ລາສີ ຫົວໜ້າພະແນກກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ປະຈໍາແຂວງຫລວງພະບາງ ເປັນປະທານ, ກ່າວຕໍ່ພິທີວ່າ:       ການຈັດຕັ້ງພິທີປ້ອງກັນບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນ ຂອງນັກສຶກສາໃນປີນີ້ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍຄວາມສໍາຄັນ ໂດຍຈຸດປະສົງ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການປ້ອງກັນບົດລາຍງານມີຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສົບຜົນສໍາເລັດການທ້າຍສຶກສານີ້,  ການປ້ອງກັນບົດຈົບຊັນ 2015-2016 ໄດ້ຈັດເປັນ 4 ຂະນະວິຊາ ເຊັ່ນ:       ຂະນະວິຊາ ປູກຝັງ, 2. ຂະນະວິຊາທຸລະກິດ, 3. ຂະນະວິຊາປ່າໄມ້, 4. ຂະນະວິຊາ ລ້ຽງສັດ ແລະ ການປາມົງ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s