ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງຜູ້ບໍລິຫານວິທະຍາໄລ ທັງ 5 ວິທະຍາໄລ


ໃນຕອນເຊົ້າ ຂອງວັນທີ່ 01 ເດືອນ ກຸມພາ 2017 ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ 5 ວິທະຍາໄລຂຶ້ນ ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ. ຈຸດປະສົງ:ແມ່ນເພື່ອສະຫຼຸບແລະປະເມີນຜົນການ
ຈັ້ດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຂະຫຍາຍບົດຮຽນ ໂຄງການ SURAFCO ll ສົກປີ 2015 – 2016 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ສົກປີ 2017 ສໍາລັບ 04 ວິທະຍາໄລ ແລະ  ໂຮງຮຽນ ຊົນລະປະທານ ທ່າງ່ອນ, ໂດຍເປັນປະທານ ແມ່ນ ທ່ານ ນາງ ພວງເພັດ ປູ່ວັງ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ມີທ່ານ ທອງສະມຸດ ພູມມະສອນ ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ, ມີທ່ານ ທອງຈັນ ສີສູລິດາວັນ ອໍານວຍການ ໂຮງຮຽນ ຊົນລະປະທານ ທ່າງ່ອນ, ມີທ່ານ ສົມສະຫວາດ ຊົມຄໍານິລັນດອນ ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ບໍລິຄໍາໄຊ, ມີທ່ານ ບຸນລໍ້າ ສີລິປະເສີດ ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດ, ມີທ່ານ ຄໍາສະຫວ່າງ ສົມບູນຂັນ ອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລ ກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈໍາປາສັກ ພ້ອມນັ້ນ ຍັງມີບັນດາ ຫົວໜ້າ ແລະ ຫ້ອງຫົວໜ້າ ແຕ່ລະພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ລວມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດມີ 50 ກວ່າທ່ານ.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s