ເວັບໄຊ່ ຂອງຄະນະວິຊາປ່າໄມ້

ໄປຄຽງຄູ່ກັບການພັດທະນາເວັບໄຊ່ ຂອງ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ອອກບໍລິການໃຫ້ສັງຄົມໄດ້ນໍາໃຊ້ ແລະ ຕິດຕາມນັ້ນ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມສະດວກໃນການຊອກຮູ້ອິກໜື່ງໃນຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ກໍ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງເປັນເວັບໄຊ່ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ຂື້ນມາເພື່ອອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ສົນໃຈທົ່ວໄປນໍາໃຊ້ ແລະ ຕິດຕາມຂ່າວເຄົາທີ່ໃຫ້ບໍລິການສັງຄົມດ້ານເຕັກນິກວິຊາການ. ເຊີ່ງທ່ານຜູ້ຊົມທັງຫຼາຍ ສາມາດຕິດຕາມເວັບໄຊຂອງຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ໄດ້ທີ່: https://facultyofforestryblog.wordpress.com/

ເວັບໄຊ່ຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ນີ້ແມ່ນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດການກໍ່ຕັ້ງຂື້ນມາຈາກອໍານວຍການວິທະຍາໄລ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາປ່າໄມ້ ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວກັບວິຊາການປ່າໄມ້. ດັ່ງນັ້ນ, ຖ້າຫາກມີຂໍ້ຂາດຕົກບົກຜ່ອງຂໍ້ມູນໃດ່ໜຶ່ງນັ້ນ ກະລຸນາສົ່ງຄໍາຕໍານິຕິຊົມໃຫ້ດ້ວຍ ເພື່ອຈະໄດ້ປັບປຸງໃນອານາຄົດ ຂໍຂອບໃຈ.

capture

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s