ຄວາມຄືບໜ້າຂອງການພັດທະນາເວັບໄຊ

ການພັດທະນາເວັບໄຊມື້ທີ່ 3  ເຊິ່ງມື້ນີ້ຈະ ໄດ້ລວບລວມເອົາເນື້ອໃນຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຂອງແຕ່ລະສາ ຂາວິຊາຮຽນຕ່າງໆລົງໃນເວັບໄຊ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ນັກຮຽນຜູ້ສົນໃຈຢາກເຂົ້າມາສຶກສາຢູ່ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າ ໄມ້ພາກເໜືອ ຫຼວງພະບາງ. ສະນັ້ນການພັດທະນາເວັບໄຊນີ້ມີຄວາມສຳຄັນໃນການກະຈາຍຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕ່າງໆ ພາຍໃນວິທະຍາໄລອອກສູ່ພາຍນອກ.

20170215_093738.jpg

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s