ການຝຶກຮົມເວັບໄຊ ຄັ້ງທີ 2 ທີ່ ໜອງຂຽວ

ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຈັດການຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບການພັດທະນາເວັບໄຊ ຄັ້ງທີ່2 ຂຶ້ນທີ່ ໜອງຂຽວທີເມືອງງອຍ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ວັນໃນວັນ 13 ກຸມພາ ປີ2017 ດ້ວຍການຮ່ວມ ທັງໝົດ 13ທ່ານ ຕາງໜ້າຫ້ອງການ Surafco, ທິມງານາສະໝັກ ຈາກ ປະເທດ ອຸດສະຕາລີ ແລະ ຄູອາຈານ ແລະ ພະນັກງານ ເຂົ້າຮ່ວມ
The second website training is hold in Nongkiew Nhoy district and Luangprabang province.The training will be work for five days from 13 to 17 Feb 2017. The trainer is Damain and trainee is 13 people from NAFC. Surafco project is supported

https://www.facebook.com/NAFCluangprabang

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s