ການຄົ້ນຄ້ວາທົດລອງ ຂອງ ອາຈານ ປອ ອຸໄທ ສຸກຂີ
ການຮຽນຮູ້ຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບການຜະລິດເຂົ້າກະສິກຳອີນຊີ ຂອງຊາວກະສິກອນ ໃນເມືອງ ໄຊບູລີ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ

ບົດວິທະຍານິພົນ ອາຈານ ປອ ບຸນຊູ ໄຊຊະນະ
Discovering New Roads to Development Climate Change Adaptation, Mitigation,and Resilience

ບົດວິທະຍານິພົນ ອາຈານ ປທ ອາລຸນໄຊ ປະສິດທິ
Effect of solar-induced water temperature on the growth performance of African sharp tooth catfish

ບົດວິທະຍານິພົນ ອາຈານ ປທ ນູ່ຢາງ
The Use of Nile Tilapia (Oreochromis niloticus) in Reducing Cyanobacterial Community from Hybrid Pangasius Pond